بهبود کسب و کار

با توجه به گستردگی و تنوع کسب و کار ها و پیچیدگی های آن ، بسیاری از کسب و کار های قدیمی دو راه پیش روی خود می بینند.

یا باید کسب و کار خود را رها کرده و فعالیت اقتصادی نداشته باشند

و یا باید خود را با شرایط جدید و ساختار های نوین کسب و کار هماهنگ کنند.

همینطور تازه واردین به دنیای کسب و کار هم به دلیل تنوع کسب و کارها همچنین محدود بودن منابع،مجبور هستند

از روش های بهینه تری برای آغاز کسب و کار خود بهره برند.

لیکن این موضوع در زمان اندک برقرار بوده و دوامی نخواهد داشت.

بهترین راه برای تازه واردین و همچنین کسب و کارهای قدیمی،داشتن یک برنامه با همه مختصات لازم برای شروع  آن است.

اما با توجه به تخصصی بودن موضوع،داشتن یک مشاور و یک همراه کمک شایانی در این زمینه خواهد نمود.

اولین گام برای شروع ، داشتن یک Business Model است .

در این مدل ۹ سوال مرجع،برای شناخت نقشه راه و آینده کسب و کار مشخص می شود:

  1.  بخش مشتریان: برای چه کسانی کالا یا خدمات خود را ارائه می کنیم؟

  2.  ارتباط با مشتریان: هر بخش از مشتریان انتظار چه نوع خدماتی را از مادارند؟

  3.  کانالهای توزیع: چگونه می خواهیم کالا یا خدمات خود را توزیع کنیم؟

  4.  ارزش پیشنهادی: چه ارزشی را برای مشتریان خود ارائه می کنیم؟

  5.  جریان درآمدی: برای چه مشتریان به ما پول می دهند؟ آیا بهای واقعی است؟

  6.  فعالیت های اصلی: برای ارائه درست ارزش پیشنهادی چه کارها و فعالیتهای اصلی لازم است؟

  7.  منابع اصلی: برای خلق و ارائه ارزش پیشنهادی به چه منابعی نیاز داریم ؟

  8.  شرکالی کلیدی: شرکای اصلی و کلیدی ما چه کسانی هستند؟ تامین کنندگان کلیدی ما که هستند؟

  9.  ساختار هزینه:مهمترین هزینه های ما چه هستند؟ گرانترین آنها چیست؟ گرانترین فعالیت ما چیست؟

لذا چنانچه قصد دارید کسب و کار جدیدی را شروع کنید و یا به آن خود رونقی دوباره ببخشید با من تماس بگیرید.