۵ استراتژی برای تعیین اندازه بازار

دانستن اندازه بازار و راه های تخمین زدن آن چه تاثیری در کسب و کار ما خواهد داشت؟ همانطور که توسعه محصول و جذب نیروهای با تجربه و خبره می تواند شما را در کسب و کارتان کمک کند، انجام تحقیقات بازار هم قدمی بسیار حیاتی برای کسب و کار شما محصوب می شود. یکی … بیشتر بخوانید