۱۰ فرمان کاتلر برای بازاریابی نسل سوم

۱۰فرمان بازاریابی کاتلر – بازاریابی در جهان پر از هیاهو و پراز ابزار های تبلیغاتی می تواند به عنوان یک چاقوی دو لبه برای شرکت ها استفاده شود. که یک لبه می تواند آنها را از زخمهای عدم فروش کالا و رکود نجات دهد و لبه دیگر می تواند رمق باقی مانده در جان آنها … بیشتر بخوانید