۱۰ فرمان کاتلر برای بازاریابی نسل سوم

۱۰فرمان بازاریابی کاتلر – بازاریابی در جهان پر از هیاهو و پراز ابزار های تبلیغاتی می تواند به عنوان یک چاقوی دو لبه برای شرکت ها استفاده شود. که یک لبه می تواند آنها را از زخمهای عدم فروش کالا و رکود نجات دهد و لبه دیگر می تواند رمق باقی مانده در جان آنها را با یک ضربه بگیرد.

فیلیپ کاتلر به عنوان فرمانروای دنیای بازاریابی ۱۰ فرمانی را ارائه نموده است که شرکتها بتوانند از این چاقو به درستی استفاده کنند

  • به مشتریان خود عشق بورزید و به رقبایتان احترام بگذارید.
  • به تغییرات پیرامون خود حساس باشید و برای تغییر و تحولات آماده باشید.
  • از برند خود محافظت کنید و در مورد آنچه هستید با شفافیت و صداقت برخورد کنید.
  • مشتریان متفاوت هستند ، ابتدا پیش آنهایی بروید که نفع شما ، برای ایشان بیشتر است و نه نفع ایشان برای شما.
  • همیشه بهترین کیفیت را با عادلانه ترین قیمت عرضه کنید.
  • همیشه برای مشتریان داخلی(کارمندان) و مشتریان خارجی در دسترس باشید و اخبار خوب و امید بخش را منتشر کنید.
  • مشتری را با جان و دل به دست آورید و او حفظ کنید و به او اجازه رشد و اظهار نظر بدهید.
  • در هر کسب و کاری هستید ، در حال خدمت کامل به مشتریان خود باشید. کامل همیشه بهترین است.
  • همیشه و در همه حال در حال بررسی و نظارت بر کیفیت و کمیت کسب و کار خود باشید.
  • اطلاعات مربوط به کسب و کار خود را از دیگران جمع آوری کنید اما تصمیم نهایی را با فهم و درک و بصیرت خودتان بگیرید.

۱۰ فرمان بازاریابی کاتلر همانند ۱۰ فرمان مقدس راه گشای بازارهای امروز هستند به شرط اینکه شرکتها در دام اغواگران تبلیغات نمناسب نیوفتند.