بازاریابی پارتیزانی یا چریکی و یا گوریلا مارکتینگ چیست؟

بازاریابی پارتیزانی- گوریلا مارکتینگ-بازاریابی چریکی در اوایل دهه ۱۹۸۰ ، جی کنراد لوینسون ، هنگامی که اولین کتاب را در مورد چیزی جدید و هیجان‌انگیز به نام بازاریابی چریکی منتشر کرد ، انقلاب بازاریابی را آغاز کرد . این اصطلاح از آن زمان گسترده شده‌است و امروزه بازاریابی چریکی یک سلاح در زرادخانه هر بازاریاب … بیشتر بخوانید