بررسی روندهای نوین بازاریابی در سال ۲۰۱۷

در سال ۲۰۱۷، بازاریابان B2B  با افزایش فشار قابل توجهی در نرخ بازگشت سرمایه مواجه هستند. لذا دانستن مفهیم جدیدی از بازار سال ۲۰۱۷ خالی از لطف نیست. در زیر ۱۳ روند و ترند نخست در بازار B2B که بررسی آنها دقت و زمان شما را می طلبد . این موارد به روند بررسی چالش … بیشتر بخوانید